Bieke Baeten:” 2012 was een spannend verkiezingsjaar voor de Stad Herentals. Toen we met onze partij de overwinning behaalden, werd mij, op basis van het aantal behaalde stemmen, gevraagd om in de OCMW-raad te zetelen. Omdat sociale ontwikkeling en gelijke kansen hoog aangeschreven staan in mijn persoonlijke agenda, vond ik dit een uitstekend begin van mijn politieke loopbaan. Maar toen kreeg onze partij ernstig nieuws te verwerken. Kort na de verkiezingen werd gemeld dat de gezondheid van gemeenteraadslid Gunther Verlinden er sterk op achteruit was gegaan. Hij zou zijn eed als gemeenteraadslid niet kunnen afleggen en op 19 maart 2013 zou hij zelfs jammer genoeg overlijden. Door deze onvoorziene en vooral zeer trieste gebeurtenis, moest een uitzonderlijke oplossing worden gezocht. Binnen de partij werd er toen aan mij gevraagd of ik in de gemeenteraad wou zetelen. Omdat mijn functie als OCMW-raadslid op dat moment reeds beslist was, stond ik voor de keuze om één jaar lang twee mandaten te combineren. De afspraak was namelijk dat Rob Lathouwers vanaf 2014 mijn taak als OCMW-raadslid op zich zou nemen. Met veel zin en veel moed heb ik toen deze taak op mij genomen. Nu we in 2014 zijn aangekomen, is het tijd om de fakkel door te geven aan Rob. Een beetje met spijt in het hart, omdat ik toch enorm veel voldoening heb gehaald uit mijn mandaat binnen het OCMW. Bij deze wens ik Rob dan ook enorm veel succes met zijn mandaat en beloof ik de Stad Herentals dat ik me de komende 5 jaar, net zoals het afgelopen jaar, de volle 200% zal inzetten als gemeenteraadslid.”

Bieke Baeten

bieke.baeten@telenet.be

0479/72.89.53