De droge zomer van vorig jaar heeft voor heel wat onzekerheid in de fruitsector gezorgd. Die situatie heeft Els Robeyns vorige week die situatie succesvol aangekaart bij de bevoegde Minister. Ze hoopt dat een actieplan hard fruit voor een kentering zorgt.


De gemiddelde prijs voor appels ligt dit jaar ongeveer 23 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Voor peren is dat zelfs opgelopen tot 30 procent.

Op een vraag van Els Robeyns daarover erkende Vlaams Minister Vandenheuvel het probleem. Hij zou er bij zijn federale collega op aandringen om de sector te erkennen als een sector in crisis zodat de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen versoepeld kan worden. Alle partijen in het Vlaamse Parlement stonden achter dit standpunt.

"Ook het spanningsveld tussen telers en veilingen kwam uitgebreid aan bod en de minister zag in dat er een en ander dient te gebeuren" vertelt Els Robeyns. "Ik denk dat mijn tussenkomst de steun aan de fruitboeren in een stroomversnelling heeft gebracht en dat is méér dan nodig."