Scholen en welzijnsorganisaties uit Roeselare pakken kansarmoede aan en willen komaf maken met de uitsluiting van kwetsbare kinderen en ouders uit kansarme gezinnen.

"Opgroeien in armoede en kwetsbaarheid is heel vaak bepalend voor de schoolresultaten. Bovendien is de achterstand vaak moeilijk in te lopen en zijn de kansen van een kind dat opgroeit in kansarmoede al van jongs af gehypothekeerd", zegt schepen van Stedelijk Onderwijs Michèle Hostekint (sp.a).

In overleg met de scholen en welzijnsorganisaties wil de stad deze problematiek aanpakken. "De stad richtte vorig schooljaar de denktank "Wonderwel" op om een school- en netoverschrijdende aanpak tegen kansarmoede te formuleren."

Dit jaar stelt Roeselare een budget ter beschikking voor procesbegeleiding en projectmiddelen voor Roeselaarse basisscholen. "Basisscholen uit Roeselare kunnen intekenen op procesbegeleiding op maat van de school. Scholen kunnen bijvoorbeeld zelf aangeven welke thema’s ze willen aanpakken/ Omgaan met taal en diversiteit bijvoorbeeld, of communicatie tussen ouders en scholen."

Ook Roeselare zet voortaan in op brugfiguren

"Daarnaast zullen we -zoals in veel andere steden- ook inzetten op brugfiguren. Figuren die drempels moeten wegwerken, en de brug vormen tussen school, kwetsbare ouders en dienstverlening."


Na de paasvakantie gaat een brugfiguur aan de slag. Het gaat om een netoverschrijdende aanpak van kansarmoede in alle scholen van Roeselare.

De brugfiguur moet gezinnen met minder kansen helpen in de wereld van het onderwijs en de hulpverlening. Ook die kinderen moeten gelijke kansen krijgen om goed op te groeien. Het project Wonderwel zal jaarlijks geëvalueerd worden.