In het kader van de seniorenweek ging sp.a het personeel in de ouderenzorg gaan danken voor hun dagelijkse inzet. In moeilijke tijden blijven ze elke dag het beste van zichzelf geven met één doel: de mensen een mooie oude dag bezorgen.

Op een mooie manier oud worden is de droom van iedereen. Maar in de praktijk is dat niet evident. Want oud worden betekent ook vaak hulp nodig hebben. Het is onze taak als samenleving om daarvoor te zorgen door voldoende tijd en middelen te voorzien. En daar loopt het momenteel mis.Uit een vandaag gepubliceerde studie van de VUB bleek dat er in Vlaanderen 22.000 plaatsen te kort zijn in de ouderenzorg. Door het gebrek aan subsidies uit Vlaanderen wordt er tegelijk in heel wat bestaande woonzorgcentra sterk bespaard. Op het materiaal en op het personeel. Het resultaat van dat beleid kan je lezen in snijdende getuigenissen van zorgverstrekkers die opgebrand zijn

 Onder druk van het besparingsbeleid verglijdt het warme huis voor een goede oude dag langzaam aan naar een zorgfabriek waar met de chronometer in de hand gewerkt wordt. Geen wonder dat ze vandaag het werk neerleggen om te gaan betogen in Brussel. Daarom heeft sp.a in de seniorenweek een actieplan voorgelegd voor meer investeringen in de ouderenzorg. In Ronse gingen we ook de zorgverstrekkers en het omkaderend personeel een hart onder de riem steken met een duidelijke boodschap: jullie dragen steeds zorg voor Ronse. Aan Ronse om zorg te dragen voor jullie.Zowel op het dienstencentrum De Hoge Winde, het woonzorgcentrum De Linde als het woonzorgcentrum Hogerlucht gingen we onze woorden van dank en een boeket bloemen gaan bezorgen. En die werden met een brede glimlach aangenomen. Fantastische mensen zijn het met een groot hart voor onze stad en haar bewoners.