Sp.a Ronse heeft samen met heel wat Ronsenaars hard actie gevoerd voor meer treinen naar Ronse te krijgen. Onze inspanningen worden nu deels beloond in het aangepast vervoersplan dat door de NMBS werd goedgekeurd: Ronse krijgt een trein om het uur op zaterdag.


Sp.a Ronse had het initiatief gelanceerd om naar aanloop van het nieuw vervoersplan van de NMBS een gezamenlijk schrijven te richten aan de Minister van Mobiliteit. In deze brief onderstrepen alle fracties het belang van een goede treinverbinding voor de mobiliteit, het toerisme en de lokale economie van onze stad. Sp.a heeft tevens alle steden en gemeenten op de spoorlijn gecontacteerd om een vergelijkbaar schrijven te richten aan de Minister. Gavere en Zingem, de stadsbesturen met sp.a schepenen, hebben dit effectief gedaan. Stad Gent nam het mee naar de besprekingen die zij met de NMBS gevoerd hebben. Tegelijk werd ook een petitie opgesteld die meer dan 500 keer ondertekend werd en werd de Minister meermaals geïnterpelleerd door sp.a parlementslid Karin Temmerman. 

We zijn dan ook verheugd dat de NMBS in het nieuw vervoersplan een trein om het uur plant op zaterdag. We betreuren dat een vergelijkbare regeling niet is voorzien voor de zondag, maar erkennen dat dit eens stap in de goede richting is. Wel moet de federale regering nog zijn fiat verlenen aan het plan. Sp.a Ronse roept dan ook alle politieke partijen op om hun collega's te overtuigen van het belang van een sterke treinverbinding voor onze regio. We wensen iedereen te bedanken die hieraan heeft meegewerkt en maken alvast met u een afspraak om de eerste extra trein feestelijk in te rijden.