Stad Ronse had onder de vorige legislatuur voetbalclub KSK Ronse uit de nood geholpen door haar een renteloze lening toe te kennen. Het stadsbestuur maakt van deze terug te betalen lening echter een schenking van 95.000 euro.


Voetbal is zonder twijfel nog steeds één van de meest populaire sporten in onze stad. Heel wat jongeren geven op onze velden elke week het beste van zichzelf. Ze worden hierbij goed omringd door de sterke jeugdwerking die KSK Ronse gaandeweg heeft opgebouwd. Precies omwille van die reden had stad Ronse een oplossing geboden aan de club toen deze in de financiële problemen kwam. Ze kreeg een renteloze lening toegezegd die zij over een periode van enkele jaren zou terug betalen. De club werd uit de nood geholpen zonder hiervoor beslag te moeten leggen op het geld van de belastingbetaler.

Gisteren werd er beslist om de openstaande schuld van 95.000 euro kwijt te schelden.

 

Deze beslissing lijkt ons niet eerlijk ten aanzien van de vele andere lokale sportclubs die door de Vlaamse besparingspolitiek het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden. En ze lijkt ons ook niet eerlijk naar de vele kwetsbare burgers die een afbetalingsplan hebben lopen bij de stad waarvan de opvolging genadeloos wordt afgedwongen. Of gaat men deze schulden ook kwijtschelden?