Als sp.a Diest staan wij voor een breed veiligheidsbeleid dat steeds op drie sporen werkt. Één van die sporen is, voorkomen. We willen onze Diestenaren sensibiliseren om hun woning voldoende brandveilig te maken. Uit de infoavond rond brandpreventie werd het ons duidelijk dat er een tekort is aan kwalitatieve rookmelders. Kwalitatieve rookmelders met een certificaat zijn duur en voor bepaalde gezinnen een luxeproduct. 

Brandveiligheid mag geen luxe zijn en daarom vroegen we of het stadbestuur zou willen overwegen om over te gaan tot een aankoop van kwalitatieve rookmelders die aan een voordelige prijs aan de balie van het stadhuis kunnen verkocht worden. Zo worden Diestenaren ertoe aangezet om deze kwalitatieve rookmelders aan te schaffen en hun woning brandveilig te maken.