Roeselare heeft een nieuw burgemeesterconvenant voor klimaat en energie ondertekend. “Hiermee trekken we als stad volop de kaart van een duurzame en positieve toekomst, en spelen we samen met de inwoners van RSL een nog actievere rol in het zoeken naar klimaatoplossingen”, aldus schepen van energie en klimaat Michèle Hostekint.

“RSL zet haar handtekening onder een ferme uitdaging”, licht schepen van energie en klimaat Michèle Hostekint toe. “Hoe kunnen we als stad maximaal de broeikasgassen terugdringen en ons beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering?" In 2017 wil de stad antwoorden formuleren op die vraag. Hiervoor neemt de stad een studiebureau onder de arm, maar het is de bedoeling om die vraag vooral ook voor te leggen aan de inwoners van de stad.

In 2012 ondertekende RSL het ‘Burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie'. Wat begon met kleine initiatieven mondt stilaan uit in grote stedelijke transitieprogramma’s en een duurzame slimme stad. Zo won RSL net nog de prijs ‘Slimme Stad 2016’. 

“Binnen de stad wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe modellen die iedereen toegang moeten kunnen geven tot hernieuwbare energie, en een veilige en schone leefomgeving.”

De komende jaren zal RSL maatregelen nemen om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten, de CO2-uitstoot terug te dringen en de stad te beschermen tegen grillige weersomstandigheden die het gevolg zijn van de opwarming van de aarde.

“De burgers zijn de motor in het hele verhaal en de inwoners van RSL schrijven mee aan een duurzaam verhaal. We hopen dat een duurzaam beleid ook burgers stimuleert, inspireert en aanzet tot concrete acties. Met duurzame stadsinitiatieven als energiecoöperaties, cohousingprojecten, deelplatformen, volkstuinen, meer fietsen, stuwen de inwoners van RSL een duurzame en positieve toekomst voor onze stad."