'De slimme energieregio' van Stad Roeselare heeft de Slim in de Stad-prijs 2016 van de Vlaamse Overheid gewonnen. RSL zet volop in op een ‘Slimme Energiestad’. Met een fris ontwerp van een ‘slim’ energienetwerk van de toekomst schrijft RSL verder aan een duurzaam en positief verhaal voor de stad.


“Energie is de levensader voor een stad. De sleutel naar een duurzame en positieve toekomst voor RSL, ligt in een slim energiesysteem”


Het is de tweede keer dat de Slim in de Stad-prijs wordt uitgereikt. Het is een wedstrijd van de Vlaamse Overheid die de meest vernieuwende en creatieve concepten over de stad beloont. RSL was een van de drie laureaten, samen met Kortrijk en Antwerpen, en ging naar huis met de Slim in de Stad-prijs 2016. “RSL denkt verfrissend, en met een hart voor een duurzame toekomst”, prees de jury de inspanningen van de stad.

 Michèle Hostekint, schepen van energie en klimaat is bijzonder tevreden dat de inspanningen van RSL niet onopgemerkt blijven. “Steden nemen wereldwijd een trekkersrol op in de uitbouw van een klimaatvriendelijk en slim energienetwerk. De uitdagingen zijn nog enorm, maar de sleutel naar een duurzame en positieve toekomst voor RSL, ligt in een slim energiesysteem dat draait op hernieuwbare energie en dat alle burgers, en niet alleen de happy few, erbij betrekt en ten goede komt."

 

“RSL wil de huidige en toekomstige generatie burgers van de stad meer grip geven op hun stad, op hun omgeving en op hun energie.”

 

“Vandaag is meer dan 15% van de elektriciteit en bijna 14% van de warmte die we produceren duurzaam en lokaal. RSL heeft het snel groeiend warmtenet als extra troef. De verhaallijn is dus uitgezet, maar met het slimme energienetwerk schrijven we verder aan dat duurzame verhaal. We blijven zoeken naar een antwoord op de vraag hoe we de klimaatproblematiek kunnen aanpakken en hoe we tegelijk de huidige en toekomstige generatie burgers van de stad meer grip kunnen laten krijgen op hun stad, op hun omgeving en op hun energie.”

 In haar ‘Smart grid’- of ‘slimme energie’-verhaal ontwikkelt de stad een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik voor iedereen. Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen zoals warmtenetwerk en elektrische mobiliteit, die duurzame wijken, bedrijventerreinen en overheidsgebouwen vorm kunnen geven. Bij de uitrol van dit plan staat energieuitwisseling en samenwerking – ook met de burgers, centraal. Het energienetwerk als cruciale levensader voor de stad.