Gent krijgt Europees label als ‘good practice city’ voor solidaire vluchtelingenaanpak.

Urbact is een fonds van de Europese Unie dat steden helpt om pragmatische oplossingen te vinden voor de sociale en economische uitdagingen van morgen. Zij hebben het Gentse stadsbeleid inzake vluchtelingen gelabeld als ‘good practice’. Dit betekent dat het als inspirerend voorbeeld voorop wordt geschoven naar andere Europese steden, die met een gelijkaardige instroom van vluchtelingen worden geconfronteerd. De jury van Urbact is vooral lovend over de taskforce vluchtelingen, die we beleidsoverschrijdend oprichtten samen met vele partners uit het middenveld, om hiermee de uitdagingen, die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt, gecoördineerd aan te pakken in de stad Gent. De 4 b’s: bed, bad, brood én begeleiding staan daarbij in Gent centraal.