Deze jaarlijkse jobbeurs is een belangrijk beleidsinstrument om gepast invulling te geven aan vacatures, en tegelijk om aan de Gentse werkzoekenden kansen te bieden op werk, ook aan diegenen die minder competitief zijn op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, lager opgeleiden of anderstaligen. Gent telde eind oktober 14.819 werkzoekenden, waarvan ongeveer de helft laaggeschoold. “Met ons aanbod bestrijken we dus zo’n 10 % van de werkzoekendenpopulatie,” zegt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk. “Al moeten we toegeven dat er ook niet-Gentenaars bij waren.”

Het precieze aantal ‘matches’, dat op de jobbeurs werd gerealiseerd, kennen we niet. Het registreren hiervan is immers niet evident. Enerzijds willen we geen te hoge (administratieve) drempels opwerpen voor bedrijven die de jobbeurs gebruiken om hun vacatures aan de man te brengen, anderzijds is een aanwervingsproces natuurlijk een complex gegeven, dat tijd vergt, en kandidaten uit verschillende hoeken aantrekt. Het is voor een werkgever dus niet steeds duidelijk of iemand nu via de Jobbeurs, dan wel een ander kanaal kandideerde op een vacature. “Wel doen we een tevredenheidsmeting, twee weken na de Jobbeurs,” vult Rudy Coddens aan. “Op basis daarvan stellen we vast dat minstens de helft van de bedrijven via de Jobbeurs ook effectief kandidaten vindt. Dat zegt iets over het belang van dit soort beurzen, zowel voor bedrijven, als voor werkzoekenden.”

Sven Taeldeman vindt het een goede zaak dat de Stad eenmaal per jaar in een grote Jobbeurs investeert. “Daarmee houdt het overigens niet op,” zegt hij. “Er zijn ook meer specifieke initiatieven.” Denken we aan de Havenjobbeurs, waarin de Stad samen met VDAB en VOKA-VEGHO investeert. Of meer bedrijfsgebonden initiatieven als de jobbeurs in de Blue Towers (Arteveldepark), die door Randstad wordt georganiseerd, met ondersteuning van de Stad. Of aan de Afstudeerbeurs van de Associatie rond de UGent, waarbij de Stad betrokken is. “Het is belangrijk dat via deze initiatieven kansen worden geboden, zeker in tijden van economisch herstel, Dit instrument van jobbeurzen brengt vraag naar en aanbod aan jobs van de vele spelers in Gent bij elkaar. Hier moet mee worden verder gegaan”, besluit Sven Taeldeman. “Want als de economie aantrekt, moeten we ervoor zorgen dat alle groepen mee zijn. Ook diegenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Meer info: Rudy Coddens, schepen.coddens@stad.gent, 09 266 98 52 (Eddy Van de Walle, kabinetsmedewerker); Sven Taeldeman, sven.taeldeman@stad.gent, (0496/597627).