Op zaterdag 9 september 2017 heeft Rudy Coddens, schepen voor Openbaar Groen, samen met collega Elke Decruynaere, de heraangelegde groenzones tussen de Godelieve Joliestraat en Schoonakker in Oostakker officieel geopend.

Tijdens een ‘Tweewijkenfeest’ van buurtwerking Schoonakker werden de groenzones ingewijd. Die groenzones waren tot voor kort vooral doorgangszones, die buurtbewoners gebruikten om bijvoorbeeld hun hond uit te laten. De buurtwerking Schoonakker gebruikte de plekken ook voor het jaarlijkse wijkfeest.

‘Maar nu de heraanleg klaar is, groeien de zones uit tot ontmoetingsplaatsen voor de buurt. Er is plaats om te spelen, te voetballen, te petanquen of gewoon te verpozen’, weet Rudy Coddens.

Uiteraard werd bij de heraanleg uitgebreid rekening gehouden met de verlanglijst van de buurtbewoners. De buurt gaf, onder andere via een enquête in februari 2016, een aantal wensen door: een petanquebaan, vaste voetbalgoals, een glijbaan, een schommel en zitbanken. Op basis hiervan heeft de Groendienst in de zomer van 2016 een ontwerp gemaakt. In september 2016 was er overleg met de buurt over het ontwerp, in mei 2017 werd de heraanleg afgerond. ‘Blikvangers zijn onder andere een natuurlijk avonturenparcours en een voetbalzone met vaste goals’, vertelt Rudy. Een deel van het terrein is omgevormd van intensief beheerd gazon naar bloemrijk grasland. ‘Dat zorgt voor meer variatie en trekt bloemen en insecten aan’, zegt Rudy.

De groenzone aan de Schoonakker is één van de drie plekken die de groendienst aanpakt in Oostakker. Vorig jaar werd de speelzone aan de Edmondstraat Ronsestraat uitgebreid met speeltoestellen en een petanquebaan. Voor de groenzone aan de Schansakker is een inrichtingsvoorstel opgemaakt dat dit najaar nog teruggekoppeld wordt aan de buurt.