Uit het antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) blijkt dat ruim 10% van de Vlaamse leerkrachten in het basisonderwijs in (werk-)onzekerheid leeft. Vandenberghe is er van overtuigd dat dit op (korte) termijn zal leiden tot het afhaken van tal van gemotiveerde leerkrachten. "Leerkracht is het belangrijkste beroep ter wereld, maar in Vlaanderen dreigt de job daardoor steeds minder aantrekkelijk te worden. De lerarenmonitor toont aan dat er in totaal nood is aan maar liefst 59.000 nieuwe leerkrachten tegen 2025 verspreid over de verschillende niveaus. Als er niet wordt ingegrepen/bijgestuurd is de kans reëel dat er tegen dan heel wat leerkrachten te kort zullen zijn om onze kinderen en kleinkinderen goed onderwijs te (blijven) garanderen", vreest Vandenberghe. 

"De lerarenmonitor toont aan dat er in totaal nood is aan maar liefst 59.000 nieuwe leerkrachten tegen 2025 verspreid over de verschillende niveaus", aldus Vandenberghe. "Als er niet wordt ingegrepen is de kans reëel dat er tegen dan heel wat leerkrachten te kort zullen zijn."

Uit recente cijfers blijkt dat er in totaal 65.102 leerkrachten werkzaam zijn in het Vlaams basisonderwijs. 50.296 hiervan zijn vastbenoemd. 8.090 leerkrachten hebben een "tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" (TADD). Iets meer dan 58.000 leerkrachten hebben dus min of meer een werkzeker statuut. "Maar dit betekent ook dat er nagenoeg 7.000 leerkrachten, of meer dan 10 procent van de het totaal aantal, in een werkonzekere situatie verkeren. Leerkrachten die ofwel werkloos zijn of zich tevreden moeten stellen met opeenvolgende contracten van korte duur en dit dan veelal in scholen die niet onmiddellijk bij de deur liggen", zegt Vandenberghe. 

Onrustwekkend is dat er naast vele jongere leerkrachten ook heel wat langer afgestudeerde leerkrachten zijn die zich in een dergelijke onzekere situatie bevinden. Uit ervaring weet Steve Vandenberghe dat deze (jongere) leerkrachten, precies door de werkonzekerheid en de moeilijke omstandigheden waarin ze hun job moeten uitoefenen, uiteindelijk afhaken en op zoek gaan naar een andere job. Jammer van het talent en het potentieel”, meent de Vlaams volksvertegenwoordiger die jarenlang directeur was van een basisschool. Om deze problematiek al voor een deel het hoofd te bieden, lanceerde de sp.a vorig jaar reeds het actieplan "de leraar van morgen' om de opleidingen en loopbanen van onze leerkrachten opnieuw aantrekkelijker te maken.

"Er moet meer aandacht gaan naar de vergeten groep van gemotiveerde leerkrachten die al jaren op de arbeidsmarkt zijn en nog steeds zeulen van school naar school in de hoop enkele uren les te kunnen geven om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Vandenberghe. "Daarom moet er dringend verder werk gemaakt worden van het loopbaandebat.

Reactie minister Crevits:

Minister Hilde Crevits, zegt dat ze begrip heeft voor de zorgen die de werkonzekerheid bij beginnende leraren met zich meebrengt. "In het onderwijs zijn de schoolbesturen werkgever", aldus de minister. "Zij beslissen of ze een leerkracht in dienst nemen of niet en dat is ook goed zo, want zij hebben het beste zicht op het personeelsbeleid. Daarbij moeten zij natuurlijk de bestaande regels i.v.m. tijdelijke aanstellingen vaste benoeming van leraren respecteren. Wie in een vervanging staat, zal die plaats verliezen wanneer de titularis terugkomt."

De toekomstige nood aan leraren zal de werkzekerheid in onderwijs ook verhogen,meent minister Crevits, want door de stijgende leerlingen aantallen en de pensioneringen komen zeer veel functies vacant. "Dit blijkt nu al: de werkloosheidscijfers in het onderwijs dalen en de vacatures stijgen. Onderwijs is een groeisector. Ook de bestuurlijke schaalvergroting moet leerkrachten meer werkzekerheid geven. En de onderhandelingen omtrent een hervorming van de lerarenloopbaan zijn volop aan de gang", besluit de minister van Onderwijs.