Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Portus-site maakt het mogelijk om het gebied rond het vroegere Belgacomgebouw, in de Keizer Karelstraat, te herontwikkelen. De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 26 juni 2018. 

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen: 

'Het plangebied omvat in hoofdzaak het voormalige Belgacom-gebouw. Dit RUP voor de Portussite maakt een herontwikkeling en ingrijpende verbouwing mogelijk van wat wel eens het lelijkste gebouw van Gent genoemd werd. Het maakt ook plaats voor bijkomend waardevol publiek domein. Zo wordt het Veermanplein verruimd met een bijkomend park van meer dan 2.000 m² langs de Nederschelde.'

Waarom een RUP Portus-site?

De gebouwen op de Portus-site zijn opgetrokken in de jaren 70 als kantoorgebouw en technische ruimte met zendposten voor de toenmalige RTT, later Belgacom. Belgacom trok weg uit de kantoren in 2008 en bracht ook zijn technische ruimte elders onder. De Stad Gent huurt nog altijd kantoorruimte van de privé-eigenaar, maar binnenkort verhuizen ook de stadsdiensten uit dit gebouwencomplex.

De ontwikkelaar ambieert een volledige herontwikkeling van de site. De site sluit aan bij het project 'heropening van de Nederschelde' en wordt hierop afgestemd. Voorts is een betere koppeling met de omliggende woonbuurten nodig.

Het voormalige Belgacomgebouw lag in het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) 121 'Binnenstad deel Zuid'. Door de voorschriften in dit BPA waren er slechts beperkte verbouwingsmogelijkheden voor het kantoorgebouw. Om het gebouw ingrijpend te wijzigen en een reconversie van de site mogelijk te maken, was een bestemmingswijziging noodzakelijk. Daarom maakte de Stad het RUP 152 Portus-site op.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bevindt zich in de oksel van de samenvloeiing van de Leie en de Schelde en omvat in hoofdzaak het voormalige Belgacom-gebouw, nu Portusgebouw. Het RUP bepaalt de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor dit plangebied. Ook het omliggende openbaar domein is hierin opgenomen.

Het gebied wordt begrensd door:

 • de Keizer Karelstraat
 • de Gebroeders Van Eyckstraat
 • de Doornsteeg
 • de Pieter de Keyserestraat
 • het Veermanplein
 • de Nieuwbrugkaai

In totaal gaat het om een gebied van 1,5 hectare.


De belangrijkste krachtlijnen van het ontwerp-RUP

 • Nieuwe bebouwing is mogelijk, maar enkel als bestaande volumes worden afgebroken en de 'densiteit' dus niet verhoogt.
 • De bestaande structuur van het kantoorgebouw blijft behouden en krijgt een duurzame invulling. De overige constructies op de Portus-site verdwijnen.
 • Nieuwe bebouwing moet op schaal zijn van de omliggende woonwijken.
 • Er komt een nieuwe kaai met hoogstammig groen aan de recent opengelegde Nederschelde.
 • Het Veermanpark wordt groter.
 • Er komt een aangenaam plein voor het kantoorgebouw aan de kant van de Nederschelde.
 • Tussen de nieuwe kaai en de Doornsteeg komt een extra doorgang.
 • Aan de kant van de Doornsteeg komen nieuwe woningen.
 • Het is belangrijk duurzame mobiliteit te stimuleren en auto’s op eigen terrein te laten parkeren.
 • Door de goede ligging aan de Nederschelde en Portus Ganda is een gemengde stedelijke ontwikkeling mogelijk: woningen, kantoren, winkels, terrasjes …

Timing van de RUP-procedure

De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 26 juni 2018. Het wordt van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan kunnen vergunningen op basis van dit RUP afgeleverd worden.

Meer info over het RUP

U vindt meer informatie op de website van de Stad Gent: stad.gent > zoek op 'RUP Portus-site'

Daarnaast kunt u ook terecht bij de Balie Bouwen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping, 9000 Gent, tel.09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent (open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.)