Momenteel werkt een team van experts aan een toekomstplan voor Zeebrugge. De opmaak van een RUP Vissershaven moet ervoor zorgen dat kwalitatieve ontwikkelingen rond de site van de oude vismijn mogelijk worden. We gaan volop voor een leefbaarder Zeebrugge.

Het Stadsbestuur won de ‘Thuis in de stad’-prijs voor het project rond de revitalisering van Zeebrugge. In dit lopend onderzoek werkt een team van experts momenteel volop aan een toekomstplan voor Zeebrugge, waarbij de ontwikkeling vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Uniek is dat niet alleen alle infrastructuurprojecten, maar ook de manier van samenleven van Zeebruggenaren, worden samengebracht en er wordt onderzocht welke plekken daarin een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst en hoe de stad daar met de verschillende overheden en private ontwikkelaars kunnen aan samenwerken. De site van de oude Vismijn is zeker één van die plekken waarbij nu al vastgesteld wordt dat op een natuurlijke manier nieuwe dynamieken ontstaan. Het bestuur moedigt initiatieven op deze dynamische plek, net als in andere buurten van Zeebrugge, aan.

Ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Vissershaven

Het RUP Vissershaven is een belangrijke stap richting een leefbaarder Zeebrugge en komt ook in de revitaliseringsstudie naar voor als een plek met toekomst. In 2012 verkocht de Stad Brugge de Oude Vismijn in Zeebrugge aan N.V. Seafront Zeebrugge met als voorwaarde dat hier een architecturale en kwalitatieve verbetering gerealiseerd zou worden, zowel met betrekking tot residentiële als aanvullende functies. Aangezien dit niet mogelijk is binnen het bestaande BPA Vissershaven besliste het Stadsbestuur in 2012 om dit BPA te herzien en een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Het RUP zal het juridisch kader vormen om hier kwalitatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. Bij de opmaak van dit RUP Vissershaven worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van het plangebied onderzocht. De belangrijkste doelstellingen die hierbij voorop staan zijn:

•het verhogen van de leefkwaliteit van de huidige en toekomstige inwoners van Zeebrugge (Vissershaven en Dorp);

•het terug economisch interessant maken van dit gebied voor handel en horeca;

•het opliften van de toeristische aantrekkingskracht van deze unieke plek langs de Belgische kust.

 

Een belangrijk planonderdeel van het RUP is het reconversieproject op de site van de Oude Vismijn. Ook het omgevend openbaar domein is van strategisch ruimtelijk belang. Een cruciale plek is het gebied tussen de kop van de Oude Vismijn, de kop van het Prins Albert I-dok, het nieuwe cruisegebouw, het vernieuwde Sint-Donaaspark (met as naar Admiraal Keyesplein) en de Kustlaan. Deze plek heeft heel wat mogelijkheden in zich om als stedelijk publiek plein te functioneren, al dan niet met bijkomende gebouwen rond dit plein om de functie er van op te laden.

In functie van de verdere opmaak van dit RUP besliste het Brugse stadsbestuur in oktober 2016 om een milieueffectenrapport op te maken. Het rapport zal de mogelijke milieueffecten van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van het RUP Vissershaven in kaart brengen en beoordelen. De eerste procedurele stap in de opmaak van het milieueffectenrapport is de opmaak van een kennisgevingsnota. De kennisgevingsnota moet ten laatste eind februari 2017 ingediend worden bij de dienst MER. De voornaamste bedoeling van de kennisgevingsnota is om betrokken administraties en de bevolking op de hoogte te brengen van het voorgenomen plan en zijn mogelijke gevolgen op de omgeving.

Het RUP Vissershaven brengt ons een stap dichter bij een leefbaarder Zeebrugge.