Sinds enkele jaren stelt de gemeente een zogenaamde ‘Witte Tornado’ te werk. Deze moet de vuilbakjes op het grondgebied regelmatig leeg maken om sluikstorten te voorkomen, maar kan ook snel reageren op meldingen van sluikstort. In samenwerking met de intercommunale IMSIR schakelt het gemeentebestuur nu een versnelling hoger.

Vanuit IMSIR zal er namelijk een ploeg doorheen de Rupelstreek trekken om in de verschillende gemeente gevoelige zone’s proper te maken en te houden: de zogenaamde ‘Rupeltornado’s’. Twee halve dagen per week zal een ploeg van vijf arbeiders zones aangeduid door het gemeentebestuur aanpakken.

Daarmee slaan we bovendien twee vliegen in één klap. Het gaat hier namelijk om sociale tewerkstelling.

De strijd tegen sluikstort en zwerfvuil is sinds het begin van deze legislatuur een prioriteit voor het gemeentebestuur. Zo werden er al op verscheidene momenten opruimacties georganiseerd, o.a. in het Callebeekbos. In maart zal al het gemeentepersoneel een halve dag op straat komen om zo in de hele gemeente zwerfvuil te verzamelen. Bedoeling is zo de burger te sensibiliseren en te vermijden dat er zwerfvuil achtergelaten of gesluikstort wordt.

Wanneer er toch nog gestort wordt, is er nog steeds de ‘Witte Tornado’. Deze gemeentearbeider moet in eerste instantie de vele vuilbakjes op openbaar domein tijdig leegmaken en zo voorkomen dat ze uitpuilen en een verzamelplaats voor klein huishoudelijk afval vormen.

Via de meldingskaart op de gemeentelijke website kunnen inwoners deze werkkracht ook bijna direct inschakelen. Wanneer er een melding binnen komt rond zwerfvuil, sluikstort of bijvoorbeeld een opengescheurde vuilzak, dan worde de ‘Witte Tornado’ zo snel mogelijk naar de betreffende locatie gezonden. Zo vermijden we dat het sluikstorten op bepaalde plekken verder escaleert.