De rusthuisfactuur wordt voor veel senioren stilaan onbetaalbaar. Eerder bleek uit de armoedebarometer van de Socialistische Mutualiteiten dat drie op de vier senioren niet voldoende inkomen heeft om de rusthuisfactuur te betalen. Zorgnet waarschuwde dan weer dat de besparingen van de Vlaamse regering de rusthuizen duurder maken voor de patiënten en tal van rusthuizen naar de rand van het failissement drijft. Vandaag blijkt dat de gemiddelde rusthuisfactuur in Vlaanderen liefst 1.650 euro per maand bedraagt, terwijl het gemiddelde pensioen ongeveer 1.200 euro bedraagt. Liefst 75 procent van de senioren heeft een pensioen dat lager ligt dan de rusthuisprijs. Dat betekent in vele gevallen dat senioren moeten aankloppen bij hun kinderen of bij het ocmw om hun rusthuis te helpen betalen. sp.a blijft pleiten voor het invoeren van een maximumfactuur.