Wanneer het nodig is, willen we allemaal een aangename én betaalbare verblijfplaats in een woonzorgcentrum, dicht bij onze woonplaats. Het WZC Ter Meere en het personeel staan hoog aangeschreven bij de bewoners en hun familie,maar de betaalbaarheid en beschikbaarheid staan onder druk.

Uit de studie van het Socialistisch Ziekenfonds kunnen we vaststellen dat de dagprijs van dit rusthuis, uitgebaat door het OCMW, bij de hoogste is in Oost-Vlaanderen. 

Toch werd de dagprijs opnieuw verhoogd. De oplopende dagprijzen en vergoedingen voor verzorging doen sp.a reeds enige tijd pleiten voor een maximumfactuur voor rusthuizen.

De kostprijs in Berlare loopt hoog op, terwijl we met de uitbouw van voorzieningen sterk achter lopen op de vergrijzing in onze én omliggende gemeentes. In 2014 registreerde professor Christel Geerts (VUB) in onze regio alleen al 1.654 ouderen op de wachtlijst voor een plaats in een woonzorgcentrum. 

Vooral op vlak van het aantal serviceflats doet Berlare het absoluut niet goed: we komen nog niet aan de helft van de vooropgestelde norm. Daarom zou ik alvast willen voorstellen om in een volgend bestuursakkoord te laten opnemen dat de rusthuisprijzen in Berlare niet boven het Vlaamse gemiddelde mogen uitstijgen, de inrichting van een dagzorgcentrum en een inhaalbeweging bij de bouw van serviceflats.