Jan Bertels wijst op het afgesproken besparingspad van de Vlaamse regering, waarbij 247 miljoen euro besparingen op Welzijn voorzien zou zijn. “Wat komt er nog?”, vraagt Jan Bertels. “De onduidelijkheid creëert onrust. Minister Vandeurzen moet die onduidelijkheid wegnemen.”

“Het is duidelijk dat er wel degelijk een besparingspad afgesproken is voor Welzijn”, reageert ook John Crombez. “Dat werd eerder ontkend door de Vlaamse regering. De gevolgen beginnen duidelijk te worden, zoals de prijzen van de rusthuizen die 20 procent zullen stijgen.”

“Rusthuizen duur maken terwijl pensioenen laag zijn, is het armoederisico bij ouderen verhogen. Dat kan de Vlaamse regering toch niet maken”, aldus Freya Van den Bossche.

“Ook steunen wij het pleidooi van Peter Degadt voor transparantie in de dagprijzen”, zegt Jan Bertels. Concreet breekt Degadt een lans voor een 'prijslijst' op de site van het rusthuis, die aangeeft wat een bewoner krijgt voor de dagprijs. Een algemene website kan dan een vergelijkende tabel geven voor alle rusthuizen. De transparantie zal volgens Degadt voorkomen dat de prijzen onbeperkt omhoog gaan.