Sp.a wil dat de rustoorddirecties een extra inspanning doen om hun bewoners die nog mentaal in orde zijn, actief te betrekken bij de verkiezingen. Enkele jaren geleden stelde Kamerlid David Geerts voor om een stembureau in te richten in het rustoord. Dit werd echter niet weerhouden.

“Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan de verkiezing kunnen deelnemen. Ook mensen die in een rustoord wonen, moeten hun stem kunnen uitbrengen. Daarom heb ik in 2007 voorgesteld om een stembureau in te richten in de verschillende rustoorden. Dit werd helaas niet gevolgd, “ aldus David Geerts.

Nu hebben bewoners van een rustoord natuurlijk wel de mogelijkheid om hun stem via een volmacht uit te brengen. Zo stemt een vertrouwenspersoon dan voor hen voor de partij die hun voorkeur weg draagt.

Geerts heeft echter signalen gekregen dat sommige rustoorden de kiesbrieven niet aan hun bewoners geven. Familieleden van rustoordbewoners moeten soms herhaaldelijk aandringen om deze kiesbrief te krijgen.

David Geerts: “Familieleden zeggen me dat het soms moeilijk is om de kiesbrief van vader of moeder te krijgen. Wanneer zij hierachter vragen, krijgen ze vaak een weigering. Medewerkers zeggen hen dat de kiesbrief terug naar het gemeentehuis gaat. Ten eerste vind ik het spijtig dat men niet actief mee werkt dat mensen hun stem kunnen uit brengen. Maar ten tweede hoop ik ook dat alles eerlijk verloopt, en dat er geen fraude gebeurt met de stembrieven.”

Sp.a zal tijdens en na de verkiezingen dit dan ook extra controleren, maar hoopt toch dat de bewoners van een rustoord, die nog kunnen,  ook de mogelijkheid krijgen om te stemmen.