Is het toeval dat jullie bij dezelfde partij terechtgekomen zijn?

Yamila: (lachend) "We hebben op tijd het licht gezien."

Yasmine: "Ik denk niet dat het toeval was dat ik bij de sp.a uitkwam: ik heb altijd de drang gevoeld om mensen te gidsen in het systeem én om ervoor te zorgen dat dat systeem eerlijk is voor iedereen, en dat is de basis van onze ideologie."

Yamila, jij volgde tegen het advies van zowat iedereen in ASO en niet snit en naad, en ervoer hoe belangrijk het was om gesteund te worden door een gids, in jouw geval een leerkracht.

Yamila: "Op de HAM in Mechelen was ik het enige allochtone meisje. Het moeilijkste is dan niet het intellectuele mee-kunnen, maar wél voldoende zelfvertrouwen hebben, voelen: dit is ook mijn plek, ik mág studeren".

Yasmine: "Onderschat niet wat bewuste of onbewuste discriminatie doet met de ontwikkeling van een kind. Als ik met jongeren praat, vertellen ze me vaak dat ze onzeker zijn. Dan zeg ik: ik heb me ook heel onzeker gevoeld, door de negatieve reacties op vreemdelingen, of omdat je toch het gevoel hebt dat je meer moet bewijzen. Dat zijn dingen die je moet overwinnen."

In haar jongste boek 'Politieke emoties' pleit filosofe Martha Nussbaum voor meer empathie in het politieke denken. Mee eens?

Yasmine: "Ik zeker en vast. Jammer dat het emotionele gekaapt is door de rechterzijde."

Yamila: "De drijfveer van de socialistische beweging is verontwaardiging. Het feit dat je zegt: 'dat kan niet.' En van daaruit vertrekken om een aantal zaken te veranderen."

Wat is voor jullie de inzet, straks op 25 mei?

Yasmine: "Dat is duidelijk. We hebben ons land behoedzaam door de crisis geloodst, de begroting op orde gesteld en toch onze koopkracht gevrijwaard. De ongelijkheid is niet toegenomen, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland wel het geval is. Dat is een keuze die je als samenleving maakt. Gaan we ervoor zorgen dat die sociale welvaart voor iedereen nog versterkt wordt, of gaan we vragen dat gezinnen en de gepensioneerden inleveren?"

Het probleem is natuurlijk dat de andere partijen ook zeggen: wij willen economische groei.

Yasmine: "De keuze is: van wie vraag je inspanningen? Ons punt is dat die eerlijk verdeeld moeten zijn, en dat iedereen deelt in de welvaart. De crisis aangrijpen om sociale verworvenheden af te bouwen: daar ga je niet méér jobs mee creëren. Dat betekent alleen dat je inboet aan sociale bescherming."

Niemand die jullie bezig ziet, kan eraan twijfelen: jullie zijn idealisten.

Yamila: "Ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Problemen zijn er om opgelost te worden. Ik krijg er een onwaarschijnlijke kick van als ik merk dat ik de samenleving een duw(tje) in de goede richting heb gegeven."

Yasmine: "Idealisme en feminisme zijn voor mij geen vieze woorden. Zelfs naïviteit is dat niet. Is het naiëf om te denken dat je de wereld kan verbeteren?"

© 2014 De Persgroep Publishing

Bron: Het Laatste Nieuws (30 april 2014)

Journalist: Hilde Sabbe

Copyright foto: Benoit de Freine