sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen pleit om Rwanda meer onder druk te zetten. De onrust, instabiliteit en het bloedvergiet neemt terug sterk toe in Oost-Congo. VN-rapporten en NGOs wijzen Rwanda met de hand voor haar militaire steun van rebellen. De sp.a'er vraagt minister van Buitenlandse Zaken Reynders om Rwanda's kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad te dwarsbomen zolang Rwanda haar inmenging verderzet.

Oost-Congo kent terug een historisch dieptepunt. Het meest bloedige conflict ooit kan ieder ogenblik terug losbarsten. Aan dat conflict werd eind 2008 een einde gemaakt. Grotendeels door een overeenkomst tussen Congo en Rwanda.

Rapporten van de VN en Human Rights Watch wijzen sinds kort Rwanda met de vinger. In plaats van de vredesovereenkomst en landsgrenzen van haar buurlanden te respecteren, maakt Kigali zich schuldig aan troepenversterking en bewapening van rebellen. Van der Maelen vraagt zich af of Rwanda nog te vertrouwen is als partner voor vrede en stabiliteit in de regio: "Onder die premisse ontvangt Kigali nochtans jaarlijks miljoenen euro's ontwikkelingsgeld."

De sp.a'er wil dat minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR) zijn inspanningen als bemiddelaar tussen Rwanda en Congo voortzet. "Zonder de Belgische aandacht, dreigt dit conflict immers tussen de plooien te vallen. Maar Rwanda moet vooral voelen wat de prijs is voor haar medeplichtigheid aan het conflict. Wij moeten Kigali's lidmaatschap voor de VN-Veiligheidsraad actief dwarsbomen zolang zij zich niet als een betrouwbare en vredespartner opstelt." aldus Van der Maelen.