Het ziet er niet naar uit dat er in Schaarbeek snel een nieuwe OCMW-raad wordt geïnstalleerd !

Ter herinnering:

 

In januari werd de verkiezing van de OCMW-raad van Schaarbeek door het Brussels gewest geannuleerd. Reden voor de annulatie was dat de FDF-kandidaat André Cocle zijn kandidaatsakte niet ondertekend had !

Om akte te nemen van de ongeldigheid van deze  verkiezing werd de gemeenteraad van 31 januari verschoven naar 7 februari. Tijdens deze gemeenteraad medegedeeld dat de gemeenteraad niet op 28 februari maar op maandag 26 februari zou plaatsvinden en dat de herverkiezing daarna binnen de drie weken moest plaatsvinden.

 

Door een individuele klacht van een FDF-kandidaat werd deze afspraak voor onbepaalde tijd verdaagd en werd meegedeeld dat de gemeenteraad dan toch op 28 februari zou doorgaan.

 

De klacht van een lid van de MR bij de Raad van State werd ondertussen terug ingetrokken.

Als alles goed zit (?) kan de OCMW-raad op 26 maart verkozen worden.

 

In de praktijk zal er echter weinig veranderen. De oude OCWM-raad blijft ondertussen verder werken. Dominique Decoux van Ecolo blijft voorzitter van de raad. Het resultaat van de herverkiezing belooft verder weinig verrassingen.

 

De saga rond de OCMW-raad is echter een teken aan de wand voor de ontevredenheid en de interne spanningen binnen de FDF-MR fractie!