Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zal sp.a opnieuw met Open Vld en een groep onafhankelijke kandidaten samen opkomen onder de naam SAMEN ANDERS.

De voorbije jaren hebben we ons programma uitgevoerd. We hebben ingezet op een grotere betrokkenheid met de burger. Zo installeerden we kernraden in alle kernen. De verkeersveiligheid en leefbaarheid kregen meer aandacht. 

Motor van de vernieuwing mag niet stilvallen

SAMEN ANDERS was de motor van het nieuwe beleid in de gemeente. “Die motor mag niet stilvallen. Daarom gaan we samen door. Onder dezelfde naam: SAMEN ANDERS,” zegt nieuwkomer Katrien Willems. Ook als partij stonden we niet stil. We kunnen met trots uitpakken met een diverse ploeg van gemotiveerde socialisten. Ervaren bestuursleden, Maurice Verheyden, Natascha Knegtel, Wim Marnef, Peter Verhoeven en Servaas De Vries werden verder aangevuld met nieuwe gezichten Jiri Nossent, Stanny Willems, Caroline Andries, Morad Belahrichi, Jean-Marc Lauwers en Katrien Willems. 

SAMEN ANDERS, uw dorpslijst voor een betere gemeente.

We willen ook u de kans geven om mee te schrijven aan ons programma voor de komende zes jaar. Daarvoor zullen we in het voorjaar opnieuw een groot referendum houden, waarbij wij van deur tot deur langsgaan bij de mensen. Zo geven we u echte inspraak en bundelen we alle positieve krachten om onze gemeente nog beter te maken.