In aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012 organiseerde SAMEN ANDERS voor de eerste keer het Grote Referendum. “Met het Grote Referendum gaven we de mensen de kans hun mening te geven over een reeks concrete voorstellen,” zegt Tom Ongena. “Het was een groot succes. Maar liefst 532 mensen namen deel en we kregen ook meer dan 100 concrete ideeën binnen.”

De voorbije jaren werd het overgrote deel van onze voorstellen uit het eerste Grote Referendum uitgevoerd. “We hebben de beloofde vernieuwing gerealiseerd. Mensen worden meer betrokken bij het beleid, de belastingen gingen naar omlaag, er is meer aandacht voor verkeersveiligheid en leefbaarheid en met tal van activiteiten zijn we nu een bruisende gemeente,” zegt Tom Ongena. “We willen op de ingeslagen weg verder gaan. Ook inzake inspraak, en daarom organiseren we nu het 2de Grote Referendum.”

Van 21 april tot 1 juli

Vanaf volgende zaterdag tot en met zaterdag 30 juni gaat SAMEN ANDERS elke week op stap in een andere wijk. “De referendumformulieren worden in het begin van de week bij de mensen in de brievenbus gestoken en zaterdag halen we ze dan persoonlijk op,” legt Katrien Willems uit, sp.a-

topkandidaat voor SAMEN ANDERS. “Op die manier willen we in de komende 10 weken bij zowat 6.000 gezinnen persoonlijk langs gaan.” Wie dat wil, kan het referendum ook online invullen via www.samenanders.be.

6 prioriteiten, 26 voorstellen

Het 2de Grote Referendum peilt in de eerste plaats naar de tevredenheid van de mensen over het gevoerde beleid. Daarnaast bevat het ook 26 concrete voorstellen van SAMEN ANDERS, ingedeeld in zes groepen. “SAMEN ANDERS schuift opnieuw zes duidelijke prioriteiten naar voor: (1) meer inspraak en een betere dienstverlening, (2) een propere, leefbare en groene gemeente, (3) een zorgzame gemeente, (4) een veilige en verkeersveilige gemeente, (5) een bruisende gemeente, en tenslotte, (6) een financieel gezonde gemeente,” zegt Katrien Willems. “Voor elk van die prioriteiten doen we enkele concrete voorstellen, waarover de mensen zich kunnen uitspreken.”

Vier kernen, vier versies

Het 2de Grote Referendum kent vier verschillende versies, één per kern (Katelijne-Centrum, O.L.V-Waver, Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk). “Behalve 26 voorstellen voor de hele gemeente, worden er ook steeds enkele zeer concrete voorstellen voorgelegd voor de betrokken kern,” zegt Isabelle Fossé, kandidate voor SKW+. “En natuurlijk voorzien we de nodige ruimte waar mensen zelf met eigen, positieve voorstellen kunnen komen om onze gemeente beter te maken.”

Verkiezingsprogramma

Met het 2de Grote Referendum wil SAMEN ANDERS de mensen de kans geven mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de komende zes jaar. “In 2012 zijn we met een positief en ambitieus programma naar de kiezer getrokken,” zegt Tom Ongena. “De voorbije jaren hebben we heel wat van onze voorstellen gerealiseerd. SAMEN ANDERS was de motor van de vernieuwing in onze gemeente. Met de inbreng van de inwoners willen we terug een vernieuwend en sterk programma maken. Want de vernieuwing mag niet stilvallen.”