Op 17 oktober houdt het Netwerk tegen Armoede jaarlijks een actiedag om het armoedeprobleem in Vlaanderen aan de kaak te stellen. Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

De kansarmoede – index 2016 van Kind en Gezin voor het Vlaams Gewest bedraagt 12,82%, maar Temse doet veel slechter met 16,1%, met andere woorden één op de zes kinderen van Temse krijgt te maken met kansarmoede. Tien jaar geleden bedroeg dit nog maar 7,4% (7,42% Vlaams gewest in 2007). Daar waar we in 2007 nog ongeveer eenzelfde percentage kansarmoede hadden als het Vlaamse gemiddelde, leven er vandaag in Temse meer dan dubbel zoveel kinderen in kansarmoede t.o.v. Vlaanderen.

sp.a Temse wenst veel meer aandacht door het gemeentebestuur en ocmw voor deze problematiek. Alle schepenen moeten meer aandacht hebben voor het bestrijden van armoede binnen hun domeinen. Er zijn de voorbije jaren zeker en vast al voorzichtige eerste stapjes gezet, maar het mag en moet veel meer zijn.

 

Onderwijs

Huiswerkbegeleiding voor kwetsbare jongeren moet verder uitgebreid en gepromoot worden.

Mensen in armoede die een migratieachtergrond hebben, willen we stimuleren om de kennis van onze taal bij te schaven, zodat ze de overstap naar de arbeidsmarkt sneller kunnen maken. Bestaande initiatieven zoals Babbelonië zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Werk

Met de invoering van het project “Opstap” zet het ocmw Temse in samenwerking met de Groep Intro heel binnenkort een belangrijke stap in de begeleiding van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Een groepje mensen wordt opgeleid voor bepaalde functies (groenonderhoud, personenzorg, houtbewerking, verkoop,…). Zo kan men moeilijk te bereiken arbeidskrachten toch aan het werk krijgen en uit de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting geraken.

Vrijetijdsbesteding

Ook een zinvolle tijdsbesteding kan sociale uitsluiting vermijden. Goed werkende buurthuizen kunnen daarbij van cruciaal belang zijn.

Daarnaast vraagt sp.a Temse ook reeds jaren naar de invoering van een kansenpas, waardoor sociaal kwetsbaren kunnen deelnemen aan jeugd -, sport – of culturele activiteiten aan een lagere prijs, zonder gestigmatiseerd te worden. Jongeren in armoede moeten lid kunnen zijn van een jeugdbeweging, of de vakantie zorgeloos kunnen doorbrengen op het speelplein. Mensen die willen sporten of in theaterzaal Roxy wensen te genieten van een mooie voorstelling, mogen niet belemmerd worden omdat ze hiervoor de financiële ruimte niet hebben .

Huisvesting

Reeds meer dan 20 jaar vraagt sp.a Temse aan het gemeentebestuur om een sociaal verhuurkantoor op te richten. Sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhuren die dan door aan sociaal kwetsbare huurders. Ze zorgen er mee voor dat lage inkomensgroepen mits huursubsidie een betaalbare woning vinden op de private huurmarkt. In ruil daarvoor garanderen ze de verhuurder elke maand een eerlijke huurprijs en zorgen ze ervoor dat het huis wordt onderhouden. Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een goede aanvulling op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen, zoals Woonanker.

Gezondheid

Gezond eten is van een groot belang voor een gezond leven. Jammer genoeg loopt het hier vaak fout, omdat verse voeding vaak meer kost dan goedkope opwarmmaaltijden. Ocmw Temse stapte onlangs in een project met Colruyt, waarbij kansarme gezinnen met minimaal één thuiswonend kind aan voordeeltarief inkopen kunnen doen, binnen een vooraf bepaald aanbod. Ondertussen kan men ook terecht in het Kidsresto, een initiatief waarbij gezond eten en sociaal contact centraal staan.  Beide projecten verdienen onze volle steun!

Steeds meer mensen doen een beroep op voedselpakketten, waarin enkel droge voeding zit. Verse groenten en fruit aan betaalbare prijzen ontbreken hier. Een sociale kruidenier zou een gezond en betaalbaar alternatief kunnen leveren in de toekomst.

Huis van het Kind

We pleiten er voor dat het Huis van het Kind niet beperkt blijft tot een digitaal initiatief zoals nu het geval is, maar dat het een écht huis wordt op één locatie, met alle diensten van gemeente & ocmw, Kind en Gezin, de speel-o-theek,… onder één dak. De site van de vroegere Sint – Amelbergaschool kan hiervoor een perfecte locatie vormen.


Afbeelding: Laura Janssens, www.klasse.be