"We kunnen er niet omheen dat de iedereen de acht miljard die bespaard moet worden, zal voelen. Wie nu al aan het laatste gaatje zit, kan de broeksriem niet verder aanhalen. Maar er zijn er nog wel die een paar gaatjes overhebben."

De angst bestaat dat we het morgen minder goed zullen hebben dan vandaag. Wij mogen deze angst niet negeren. Het antwoord van rechts hierop is een doorgedreven individualisering: ‘los het zelf op' en ‘wie arm is, is zelf schuldig'.

Ons progressieve alternatief is dat we samen naar een oplossing zoeken, dat we samen de risico´s dragen. Dat betekent tegelijkertijd dat iedereen bijdraagt naar vermogen. Investeren in werk, innovatie en armoedebestrijding en een eerlijke verdeling van de lasten, zijn belangrijke pijlers.

Lees hier het volledige interview gepubliceerd in Samenleving en politiek.