Sinds 1 januari 2013 houdt de gemeente bij hoeveel bomen in het openbaar bomenbestand gerooid werden en hoeveel er werden aangeplant. De bedoeling is dat de teller in 2018 op minstens 1.500 bomen staat.

Op de gemeentelijke website kan de teller gevolgd worden.  Niet alleen bij de inwoners, maar ook bij de gemeentelijke medewerkers draagt deze teller bij tot meer aandacht voor het belang en nut van bomen.  Bovendien wordt spontaan gezocht naar locaties die kunnen worden aangeplant om zo de ambitie waar te maken.  Naast streekeigen soorten trachten we ook bijvriendelijke bomen, zoals linde, aan te planten.

Intussen staat de Essense bomenteller op +1.376.  Het vooropgestelde doel zal dus zonder meer gehaald worden. En dat merk je, want langs de talrijke wegen, trage verbindingen of in het open landschap zie je in het landelijke Essen heel wat nieuwe bomen verschijnen.

Zo maken we sàmen Essen groener en dragen we bij tot een gezondere en duurzamere gemeente.