OUDENBURG – Een gezellige stad is een propere, mooie stad waar we graag wonen. Daarom is het stadsbestuur van Oudenburg onder begeleiding van Mooimakers gestart met een coachingtraject van 2 jaar om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. Het doel is een vermindering van het zwerfvuil, hondenpoep en sluikstort in onze stad. En dat kan alleen als iedereen er aan mee werkt.Zwerfvuil, hondenpoep en sluikstort zorgen voor veel irritatie bij onze inwoners.  Een grote meerderheid duldt deze vorm van overlast niet. Daarom zijn we in Oudenburg al in 2015 gestart met het project BOOMM (Bewust Oudenburg Omgaan Met Milieu). Met een integrale aanpak willen we deze problematiek aanpakken. We focussen op vijf pijlers: infrastructuur zoals vuilnisbakken, een nette omgeving, communicatie en sensibilisering, participatie van burgers, verenigingen, scholen en bedrijven, en als sluitstuk van ieder beleid de pijler handhaving.Vanaf 2017 gaan we hierop verder met de medewerking van een coach van Mooimakers. Mooimakers is een samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en VVSG en gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Het coachingtraject werkt stapsgewijs verder op de vijf pijlers van het bestaande zwerfvuilbeleidsplan binnen BOOMM. Via een netheidsscan en een aantal plaatsbezoeken werd een actieplan opgemaakt samen met de coach, de politie en de bevoegde stadsdiensten. In navolging van dat actieplan gaan we meten, plannen en doen.We meten. De lokale situatie wordt gemonitord. Waar is er zwerfvuil? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen worden geïnventariseerd en opgevolgd. Zo werden een aantal hotspots gedetecteerd, zoals bijvoorbeeld het Kerkpark waar meerdere malen per week zakjes huishoudelijk afval in de struiken en naast de vuilbak worden geplaatst.We plannen. Er wordt een vuilnisbakkenplan en een veegplan opgemaakt. We brengen al onze vuilbakken in kaart en registreren de inhoud en de vullingsgraad. Op basis daarvan gaan we een grondige evaluatie uitvoeren die bijvoorbeeld kan leiden tot het weghalen/bij- of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik er van te verbeteren. Zo merkten we dat één van de vuilbakken op de markt in Oudenburg stelselmatig misbruikt werd waardoor we zijn overgegaan tot het weghalen ervan. Uiteraard volgen we de situatie verder op. We meten en plannen dus niet alleen, we gaan ook over tot actie.We doen. We hebben via het coachingtraject een stappenplan uitgewerkt om zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten te bestrijden. Bovenop het vuilbakkenplan en de aanpak van de hotspots gaan we de komende maanden een aantal sensibiliseringscampagnes opzetten en roepen we alle burgers op om zelf Mooimaker te worden en samen met vele anderen actief mee te werken aan een mooie stad. Iedereen kan zich aandienen als vrijwilliger.Als sluitstuk verhogen we de waakzaamheid van de politie op de gedetecteerde hotspots en nemen dit jaar opnieuw deel aan de handhavingsweek, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen.“Iedereen houdt van een propere stad, want een propere stad is een gezellige stad. Onder de slogan ‘Wij strijden tegen zwerfvuil, hondenpoep en sluikstort, u toch ook?’, hopen we samen met onze inwoners, scholen en verenigingen onze stad proper te houden”, besluit schepen Vanhessche.