De Handelsschool Sint-Joris hield op 22 april 2016 de projectdag ‘Op de vlucht’. De school organiseerde onder andere een politiek debat over de vluchtelingencrisis. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen discussieerden er samen met een 45-tal studenten uit het 5de en 6de jaar middelbaar onderwijs.

Mieke Bouve vertegenwoordigde sp.a Gent. Zij kent de materie goed: ze volgt de Gentse dossiers waarbij de Stad Gent en het OCMW een voortrekkersrol opnemen in de opvang van asielzoekers, politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen. “Het werd een pittige en boeiende gespreksochtend, temeer omdat - toeval of niet- alle panelleden dames waren. Ook bij de leerlingen bleken alle ‘kleuren’ goed vertegenwoordigd. Het werd voor hen een leerrijk debat over mensen in een precaire situatie.

Mieke kwam op voor een progressieve en constructieve aanpak door het stadsbestuur, het OCMW, het middenveld en private partners. Ze vertelde over de ‘Task Force’ die in Gent de coördinatie van alle acties opneemt, en over de zogenaamde ‘drie B's’: bed, bad & brood. Ze voegde daar meteen de minstens even belangrijke vierde B aan toe: die van ‘begeleiding van vluchtelingen’, door OCMW-voorzitter Rudy Coddens steevast aan het rijtje toegevoegd.

Als een bevlogen raadslid verdedigde Mieke vol overgave en vuur de sp.a-standpunten. Achteraf bleek dat zowel leraars als leerlingen haar inbreng (en vooral ook de wijze waarop ze debatteerde) apprecieerden. Mieke plaatste terecht emotie tegenover de kille cijfers: ze bleef in het moeilijke debat consequent de mensen (en hun ellende) achter de statistieken zien.

Het deed deugd te voelen dat onze jeugd zich interesseert voor en engageert in deze moeilijke kwestie van mensen op de vlucht! Samen hebben we alweer een klein steentje verlegd in deze woelige rivier op aarde” verklaarde Mieke hoopvol achteraf. En zij citeerde auteur Tommy Wieringa: ‘Migratie en een wond voor wie vertrekt. Een wond voor wie achtergelaten wordt. En een wond voor wie bang is dat hij zijn wijk ziet veranderen.’