"Al verliezen we per jaar 200 hectare bos en vallen onze kerncentrales om de haverklap in panne: de regering blijft koppig herhalen dat er niets aan de hand is en dat dit de toekomst is", zegt Bruno Tobback, die ook een alternatief klaar heeft.

Ook Bert De Somviele van Bos+ zit op dezelfde lijn: "Iedereen die zich bezorgd toont over het gevoerde bosbeleid, wordt door de bevoegde minister weggezet als bullshitter."

Els Robeyns maakt dan weer werk van meer dierenwelzijn. "Want ook dieren hebben recht op een waardig bestaan en een respectvolle behandeling."

Het volledige dossier over milieu en dierenwelzijn leest u in ons digitaal ledenblad Kd.