Op dinsdag 19 december organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel een mars voor betere pensioenen.

Mensen die elke dag hun best doen, hebben recht op een goed pensioen. Daar moeten mensen op kunnen vertrouwen. Jouw pensioen verdient garanties, geen verwarring.

Stop de onzekerheid over de pensioenen! Daarom roepen we iedereen op om mee te lopen.

Praktisch

Dinsdag 19 december om 10u30.

Plaats van afspraak: het kruispunt van de Koning Albert II-laan met de Emile Jacqmainlaan.

Graag tot dan!