De diefstal bij armoedeorganisatie De Lage Drempel roept heel wat reacties van onbegrip en afschuw op. “Begrijpelijk", zegt OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a). "Los van de mogelijk strafrechtelijke feiten stoot het misbruik van vertrouwen mij nog het meest tegen de borst. Mensen in armoede hebben vaak moeite met vertrouwen. Vertrouwen in de medemens, in organisaties. Hun kwetsbare situatie maakt het voor velen moeilijk om te geloven in rechtvaardigheid. Het OCMW moet ook hierin haar rol opnemen."

sp.a raadslid Indrani Muyldermans roept haar collega’s in het OCMW op om een sterk signaal te geven.

Onze voorstellen:

1. Recente keurden we als OCMW subsidies goed voor de werking van De Lage Drempel en sloten we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af. Er werd al beslist om de voorziene dotatie sneller uit te betalen zodat de personeelsleden betaald worden en de werking kan doorgaan. Mensen in armoede die nu of in de toekomst beroep doen op de werking van de organisatie mogen niet het slachtoffer worden van de recente gebeurtenissen.

2. De Lage Drempel is reeds jaren een vaste waarde in ons stad. Velen mensen vinden er een veilige haven. We plannen een gesprek met de organisatie om een duidelijk zicht te krijgen om de omvang van het incident en de impact op hun werking. Samen met hen zoeken we oplossingen en biedt het OCMW de nodige ondersteuning, ook financieel, om hun werking te garanderen.

3. We onderzoeken of we ons als OCMW burgerlijke partij kunnen stellen in deze zaak. Mensen in armoede hebben vaak moeite met vertrouwen. Vertrouwen in de medemens, in organisaties, maar ook in instelling zoals de onze.  Hun kwetsbare situatie maakt het voor velen moeilijk om te geloven in rechtvaardigheid. Met het wangedrag waar de penningmeester van beticht wordt, schaadt hij ook het vertrouwen van mensen die het meest kwetsbaar zijn en waarbij het vertrouwen in onze samenleving snel wankelt. “Het zou een sterk signaal zijn moesten we namens het OCMW tonen dat ook wij recht willen laten geschieden en we hen hierin bijstaan”, besluit Indrani Muyldermans.

De OCMW-voorzitter reageerde positief op de voorstellen en zegt  deze verder in een actieplan te bekijken.