“De incidenten in Parijs tonen aan dat er veel misloopt. Dat weten we nu. Maar om echt lessen te trekken, om het echt snel beter te doen, moeten we tot onmiddellijke actie overgaan. Want we kunnen beter. In de eerste plaats door uit te voeren wat er al op tafel ligt”, ging Meryame Kitir verder. “Een actieplan van de federale regering. Een actieplan van de Brusselse regering. 55 aanbevelingen van het Vlaams parlement. Allemaal maatregelen om onze vrijheid, verbondenheid en veiligheid te verbeteren.”

“We hebben de nationaliteitswet aangepast en het vertrek naar Syrië strafbaar gemaakt. Maar er blijven nog een heel pak concrete maatregelen onuitgevoerd. Terroristen houden zich niet aan landsgrenzen, provinciegrenzen of gemeentegrenzen. Er is dan ook dringend meer nood aan coördinatie. Daarom vragen wij nogmaals: duid een regeringscommissaris aan. Die moet het federale, het regionale en het lokale beleid perfect op elkaar afstemmen, zodat we echt een sluitende aanpak tegen het radicalisme hebben”, aldus Meryame Kitir.

“Ook op het lokale niveau – en zeker in Brussel – moet er meer worden samengewerkt”, aldus Meryame Kitir. “Terroristen houden zich niet aan gemeentegrenzen. Wij vinden dat Brussel daarom nood heeft aan een fusie van de 6 politiezones. Eén politiezone, die transparant en modern is georganiseerd. Eén zone, die actief is tot in de kleinste wijken en straten. Eén zone, omdat die beter kan omgaan met de complexe problemen, omdat die beter de internationale problemen kan verbinden met die in de wijken.”

“Daarnaast heeft mijn collega Hans Bonte recent nog een wetsvoorstel ingediend voor een echte war on weapons. We kunnen alleen maar het geweld bestrijden als we ook de illegale wapentrafiek aanpakken”, zei Meryame Kitir. “Wij stellen voor dat er een gerechtelijke cel komt die de analyse van de wapentrafiek doet, maar ook dat er een jaarlijkse rapportage komt aan het parlement om dit probleem concreet op te volgen. Elk wapen minder kan mensenlevens schelen.”

“Het moge duidelijk zijn: als partij zijn wij bereid om ten volle onze medewerking te verlenen aan de uitdaging waar we voor staan. We zijn bereid om te helpen waar dit kan. Rond die Brusselse politiezone en die war on weapons hebben we dus ook concrete wetsvoorstellen. We leggen ze hier op tafel. Niet te nemen of te laten, maar als inspiratie, als hulp om samen de problemen concreet aan te pakken”, besloot Meryame Kitir.