Mechelen is een stad waar meer dan 18.000 leerlingen schoollopen. Ondanks de positieve energie van dergelijke activiteit in de stad, brengt dit ook sociaal-maatschappelijke problemen met zich mee. Eén van deze problemen is het spijbelgedrag van een aantal jongeren.

Het stadsbestuur keurde het Mechelse Spijbelplan goed. Schepen van Onderwijs  Caroline Gennez en Schepen van Welzijn Ali Salmi reageren tevreden. “Spijbelen is een belangrijk, maar moeilijk op te lossen probleem. Veelvuldig spijbelen leidt tot maatschappelijke achterstand en uiteindelijk ook dikwijls tot criminaliteit”, zegt Gennez. “Met het spijbelplan neemt de stad de regie op om via een globale aanpak resultaten te boeken”, vervolgt Ali Salmi.

We willen met dit plan de oorzaken aanpakken. De praktijk toont immers aan dat achter het spijbelgedrag vaak een complexe problematiek schuil gaat die scholen niet alleen kunnen aanpakken. Daarom nemen we met de stad de regierol op”, aldus Gennez.
 
Het Spijbelplan is een actie van de werkgroep met alle betrokken actoren: onderwijs, clb’s, de huisartsenkring, de welzijnssector, het LOP regio Mechelen, de Vlaamse Overheid, stad, politie en parket. De oorzaken zijn dan ook zeer verscheiden en zowel school-, leerling-, gezins- als samenlevingsgebonden. Naast een groot preventief luik bevat het plan ook een curatief luik. De rol van alle partners wordt ook duidelijk omschreven.
 
Dit plan is een eerste resultaat van de werkgroep. “De volgende weken en maanden worden hieraan meer concrete acties gekoppeld. Het thema is ook opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en zal opgenomen worden in het Onderwijsbeleidsvisieplan”, vervolgt Gennez.
 
Het stadsbestuur besliste tevens om het verleden jaar gestarte schoolspottersproject verder te zetten. “Twee schoolspotters zullen toezicht houden in de schoolomgevingen en op verzamelplaatsen van jongeren. Daarnaast ondersteunen ze de scholen bij educatieve projecten en leveren aldus ook een belangrijke bijdrage in de eerstelijns-aanpak van schoolverzuim”, besluit Ali Salmi.