"Het BOOMM project wordt uitgebreid met controlebordjes tegen hondenpoep en zwerfvuil. Op de BOOMM-kaart, te vinden op de website van de stad, worden naast de glasbollen, ook de afvalgevoelge gebieden in kaart gebracht met hulp van de inwoners, de stad en de politiediensten (ik BOOMM mee!)." Op enkele plaatsen, zoals het speelplein Grietlaan, de Abdijhoeve, Ipso Facto, het jeugdpad, en de Cotidianenstraat, plaatste de stad de voorbije maand BOOMM-bordjes tegen hondenpoep en zwerfvuil", vertelt Ulrike Vanhessche. "Zo worden de afvalgevoelige gebieden, naast de digitale kaart op de website, ook zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. Deze gebieden worden regelmatig gecontroleerd door de lokale politie, die hun patrouilles op deze gebieden oriënteert en de nodige acties naar de vervuiler toe onderneemt. Verder dienen de BOOMM bordjes om de inwoners, wandelaars, fietsers en toeristen te sensibiliseren en erop te wijzen dat hondenpoep en zwerfvuil niet op het openbaar domein thuishoren".

Inwoners kunnen helpen om de afvalgevoelige gebieden in kaart te brengen door via de knop ik BOOMM mee! op www.oudenburg.be zwerfvuil, hondenpoep en gevallen van sluikstorten te melden.

Meer informatie: Ulrike Vanhessche, schepen van milieu, ulrike.vanhessche@oudenburg.be