Maar liefst 224.000 Belgische gezinnen doen jaarlijks beroep op voedselhulp. Dat terwijl er per Vlaming jaarlijks 314 tot 372 kilogram nog perfect eetbaar voedsel wordt weggegooid. Ingrid Lieten: “Gelukkig hebben we gemerkt dat de Vlaming stilaan wakker is geschud en tot actie over gaat. Bijna dagelijks worden er in Vlaanderen nieuwe lokale initiatieven genomen om voedselverspilling tegen te gaan. De mogelijkheden om voedseloverschotten in te zetten voor sociale doeleinden zijn oneindig, ook in Vlaanderen gaan er steeds meer stemmen op van mensen met creatieve en nieuwe ideeën die hun steentje wilden bijdragen.”

Daarom lanceerde de minister vorig jaar een projectoproep voor het meest creatieve en ambitieuze project rond voedseloverschotten. Intussen is de winnaar bekend. Vzw Kommaraf, het voedselbedelingspunt uit Aarschot krijgt 5.000 euro voor hun nieuw project. Ze gaan samen met de jongeren van vormingscentrum vzw Arktos actief op zoek naar een verruiming van het aanbod voor voedselbedeling en zullen jongeren inzetten voor de ophaling en verwerking van de voedseloverschotten.

Ingrid Lieten: “We hebben gekozen voor vzw Kommaraf omdat ze naast het verbreden van het aanbod voor voedselbedeling ook oog hebben voor sociale economie. Door de jongeren van vzw Arktos in te schakelen, biedt het project indirect potentieel op vlak van tewerkstelling. Dat is waar we naartoe willen.”

Ook via Flanders’ Food, het innovatieplatform van de voedingsindustrie, wakkert Ingrid Lieten de bewustmaking rond voedselverspilling aan. Flanders’ Food zal zich vanaf nu ook meer inzetten voor samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en wetenschappers en opleidingen en netwerkmomenten organiseren. Zo wil Flanders’ Food bedrijven snel en efficiënt helpen innoveren. Doel is om sterker in te spelen op nieuwe maatschappelijke noden en uitdagingen waaronder het verminderen van voedselverspilling. Naast kwaliteit en evenwichtige voeding zal nu ook duurzaamheid een prominente plaats innemen in het onderzoek.

Ingrid Lieten: “Vorige week nog raakte bekend dat België op nummer vier staat in de ‘Good-enough-to-eat-index’ van Oxfam, waar onder andere de kwaliteit van ons voedsel beoordeeld wordt. Flanders’ Food maakt dit mee mogelijk. Bij de opstelling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst heb ik er bij Flanders’ Food op aangedrongen dat ze meer aandacht zouden besteden aan voedselverspilling. Ook dat maakt immers inherent deel uit van een transparant en kwaliteitsvol voedingsbeleid.”