“Het is mogelijk om de economie met 2 procent te laten groeien en 80.000 jobs te creëren door minder broeikasgassen uit te stoten. Ik reken erop dat de Vlaamse regering onze aanbevelingen nu ook uitvoert, in het belang van onszelf, van onze kinderen en van onze kleinkinderen”, aldus Bruno Tobback.

“Iedereen ziet vandaag dat er kansen liggen om de actie voor een leefbare planeet hand in hand te laten gaan met de jobs van de toekomst. Hernieuwbare energie is vaak goedkoper dan fossiele brandstoffen of kernenergie. Zuinige woningen zijn betaalbaar en comfortabel. Elektrische auto’s en bussen rijden rond. En het duurt niet lang meer voor we stroom uit wind of zon makkelijk kunnen opslaan”, licht Bruno Tobback toe.

De klimaatresolutie pleit daarom voor een grote trendbreuk in het Vlaamse beleid. Vlaanderen moet evolueren naar een koolstofarme samenleving en de uitstoot van broeikasgassen fors reduceren.

“De boodschap aan deze en alle volgende Vlaamse regeringen is duidelijk”, concludeert Bruno Tobback. “Neem de leiding, ga voor een trendbreuk. Ik reken er dan ook op dat de regeringspartijen na het goedkeuren van de resolutie niet overgaan tot de orde van de dag, maar samen met ons voluit gaan voor de nieuwe en noodzakelijke keuzes die we hier maken. Als we de kansen willen grijpen kunnen we ons immers geen tijdverlies veroorloven. Er zijn geen excuses meer om niet voluit te gaan, alleen nog slechte redenen.”

Meer info vind je hier.