Het project ‘Steden en Gemeente Hartveilig’ van Rode Kruis Vlaanderen wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Er zijn 2 criteria om een hartveilige gemeente te worden:

  • minstens één automatisch externe defibrillator (AED) op het grondgebied hebben die publiek toegankelijk is. Een AED is een toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het toestel bepaalt dit volledig autonoom. Het toestel geeft gesproken instructies en leidt de hulpverlener door deze reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen;

  • het engagement om de bevolking te sensibiliseren en samen met de Rode Kruisafdeling opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking en minstens 10% van de werknemers.

Diest voldoet aan deze criteria en kroont zichzelf tot een hartveilige stad.

Naast de 2 publiek toegankelijke AED-toestellen die reeds in het verleden werden geplaatst aan Den Amer en het zwembad worden er 7 bijkomende AED-toestellen voorzien. In elke deelgemeente komt er een AED-toestel en één toestel wordt met steun van Rotary Diest geplaatst op de Kaai in het stadscentrum. Verder wordt er via de uitleenmaterialen van de stad een mobiel AED-toestel ter beschikking gesteld dat ontleend kan worden.

“Bij een hartstilstand kan een juiste reactie het verschil maken tussen leven en dood. Ik ben dan ook erg blij dat we nu in elke deelgemeente over een AED-toestel beschikken. En ik wil natuurlijk ook graag Rotary Diest bedanken voor hun bijdrage”, zegt Jos Uyttebroek, eerste schepen van Diest.

Dit voorjaar zorgt de stad en het OCMW Diest ervoor dat meer dan 10% van haar personeel de nodige opleidingen in reanimatie en AED-gebruik kunnen volgen.

“Ook worden de nodige stappen genomen in de sensibilisering van de bevolking. Zo zal er in elke deelgemeente een opleiding in reanimatie en AED-gebruik door het Rode Kruis worden ingericht voor de vrijwilligers en de 'veelgebruikers' van de ontmoetingscentra”, zegt OCMW voorzitter Willy Goos.