Eind 2016 en begin 2017 werd een grote bevragingsactie opgestart om de mening van kinderen, jongeren en volwassenen over de stad in kaart te brengen.

 Digitaal, op papier, in een echte Birger de Burger-bundel op school of de bib…

We deelden meer dan 2500 enquêtes uit en kregen massaal respons.


 In totaal ontvingen we 1869 ingevulde enquêtes en zaten we met meer dan 60 collega’s/partners samen. We lazen jullie verhalen, luisterden naar de ervaringen en verwerkten de gegevens.

Ik wil echt een dikke ‘dank je wel’ zeggen tegen iedereen die zijn of haar mening gaf.

 En specifiek aan:

  • de 749 kinderen tussen 6 en 12 jaar die de enquête invulden, waaronder heel wat kinderen hier in basisschool Gistelse Steenweg van het Sint-Lodewijkscollege
  • het 4de leerjaar van basisschool de Lisblomme in Lissewege om met ons mee te denken in een focusgroep
  • de 370 tieners die hun mening gaven
  • de 750 jongeren en volwassen die tijd namen om onze online enquête zo zorgvuldig in te vullen
  • alle 66 collega’s en partners die actief meewerkten op één van onze focus- of kerngroepen
  • aan alle partners die tonnen cijfermateriaal doorgaven
  • aan de toekomst van Brugge om 2017 het jaar van het kind te maken en samen toffe en verruimende acties op poten te zetten