2016 was een woeligjaar. Een jaar waarin terreur aan de lijve werd ondervonden. Een jaar waarinBelgen sportief scoorden en muzikale helden het tijdelijke voor het eeuwigeverwisselden. Een jaar ook waarin populisten het eerste woord kregen. Deondraaglijke verharding van de menselijke relaties stelt het principe vansolidariteit in vraag. Onze sociale zekerheid heeft nog nooit zo onder drukgestaan. Daar willen wij als socialisten een vuist tegen maken. En daarvoorhebben wij uw hulp nodig. Want enkel samen kunnen we de juiste antwoordenbieden op de uitdagingen waarmee wij allemaal worden geconfronteerd. Alleensamen kunnen we van 2017 een solidair, warm, vreedzaam en vreugdevol jaarmaken.