De socialisten uit Ronse verzamelden op 1 mei aan het station van Ronse om samen de dag van de arbeid te vieren. Op het programma stond een voormiddag van strijd en een namiddag van feest.


Op het stationsplein werden de ochtendtoespraken in gang getrapt door ABVV kopman Didier Verdonckt. Het ABVV lanceerde op 1 mei een aantal voorstellen waaronder een hoger minimumloon, collectieve arbeidsduurvermindering en hogere minimumpensioenen.

Sp.a lijsttrekker Pol Kerckhove focuste meer op de lokale situatie. Hij pleitte voor een stad met een hart. Een stad die niet enkel investeert in bakstenen, maar ook en vooral investeert in mensen. Dit doen we door toponderwijs, betaalbare zorg en aangepaste jobs te voorzien voor iedereen. Hij lanceerde tevens een oproep om te stoppen met mensen te verdelen op basis van hun verschillende herkomst, maar ze net te gaan verbinden door een gemeenschappelijke toekomst.

Verder gaat sp.a ook volop voor een duurzame stad. Dat mocht niet enkel blijken uit de tussenkomst van Pol Kerckhove, maar ook uit die van Julien Vandenhoucke, kandidaat voor de provincieraad. “De wielen van onze fietsen, de wieken van onze windmolens, de kleine lokale winkels in onze stadskernen, we gaan ze allemaal sneller laten draaien”


Na de toespraken vertrokken de vele militanten in een lange sliert door de stadstraten om terug te eindigen op het Stationsplein waar Curieus Ronse in de namiddag het podium schonk aan lokaal talent. Het werd een prachtige namiddag met zon, muziek en kameraadschap.

Met het succes van deze eerste mei gaat sp.a Ronse door op zijn nieuw elan. Partij, vakbond en mutualiteit strijden schouder aan schouder en worden vooruit gestuwd door een nieuwe lichting gedreven jongeren. De socialisten trekken met een duidelijke visie en gedurfde ideeën naar de lokale verkiezingen. Samen gaan we voor een stad met een hart.