De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit de basisscholen van Diest hun mening kunnen geven over het leven in Diest. 

Tijdens de week van 24 september brengen alle kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hun stem uit voor twee vertegenwoordigers van hun school, één van elk leerjaar. De stemming is geheim en gebeurt op het stadhuis van Diest in echte stemhokjes en met echte stembussen.

De kandidaten geven zelf hun affiche vorm, stellen minstens drie 'partijpunten' op, voeren campagne in hun school en overtuigen zo hun medeleerlingen om op hen te stemmen zegt schepen Murat Celik.

De Kindergemeenteraad zal vier keer per jaar samenkomen om onder andere te werken rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Diest, vervolgt schepen Celik . Ze zullen zelf een evenement op poten zetten en gaan samen op uitstap. 

Op donderdag 4 oktober leggen alle verkozen kindergemeenteraadsleden de eed af op het stadhuis en wordt ook de kinderburgemeester aangesteld.