[image] Vandaag hebben de voorzitters en secretarissen van de lokale sp.a-afdelingen een plan goedgekeurd voor een versterkte partijwerking. “We zijn een actiepartij die het opneemt voor alle mensen.”

De Raad van voorzitters en secretarissen van de lokale afdelingen heeft het plan vandaag, op een bijeenkomst in Sint-Truiden, unaniem aangenomen. “Iedereen wil het vandaag beter hebben dan gisteren. En morgen beter dan vandaag. Daarvoor voert sp.a politiek actie”, zo staat er te lezen. Het plan bevat maatregelen voor betere inspraak voor leden, voor een betere ondersteuning van de afdelingen, en voor een open en respectvolle partijwerking.

De tekst kwam tot stand na een brede consultatieronde, waarbij meer dan 500 leden en afdelingen voorstellen indienden. Er waren ook zes regionale debatten waar iedereen zijn zeg kon doen.

“We hebben nu goed gediscussieerd over de werking. Vanaf nu hebben we het over de inhoud. Zodat de mensen opnieuw weten dat we voor hen opkomen, en sp.a opnieuw verkiezingen wint”, zo besloot Gents burgemeester Daniel Termont zijn tussenkomst.