Ter info: in het najaar zal er vanuit de provincie Antwerpen ook weerom een samenaankoop ‘energie’ (gas en elektriciteit) voor haar inwoners georganiseerd worden, een samenaankoop die elk jaar meer succes kent.  Deze campagne zullen we vanuit Herentals ook weerom ondersteunen door middel  van  gemeentelijke infoavonden. Op deze manier versterken we de positie van consumenten op de energiemarkt en helpen we om de energiefactuur van vele inwoners te verlagen.

 

Jan Bertels

Schepen bevoegd voor huisvesting.

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen besparen ruim 1,2 miljoen euro op energiefactuur


In navolging van het grote succes van de vele groepsaankopen energie organiseerde VVH, de Vereniging van  Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, een groepsaankoop elektriciteit en aardgas voor sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s).
Dankzij de schaalgrootte (41% van het sociale huurpatrimonium) biedt Electrabel hen gas en elektriciteit aan een zeer gunstig tarief. Voor aardgas zelfs lager dan het sociaal tarief. Het gevolg is onder meer een daling van de huurlasten voor energie.

Groepsaankoop energie:  besparing meer dan 1,2 miljoen euro
De 20 deelnemende sociale huisvestingsmaatschappijen vertegenwoordigen 60.761 woningen of 41 procent van het totale sociale huurpatrimonium in Vlaanderen. Doordat energieleveranciers een groot pakket potentiële klanten op een dienblaadje aangeboden krijgen, kunnen zij een zéér scherpe prijs aanbieden. Van alle energieleveranciers kon Electrabel na openbare aanbesteding het goedkoopste tarief aanbieden.


Lagere kosten voor aardgasverbruik
De aardgasprijs geldt voor afnamepunten in de collectieve stookplaatsen van sociale woongebouwen, de wooneenheden tijdens “leegstand” en de kantoren of bijgebouwen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Voor aardgas ligt het tarief dat Electrabel biedt zelfs lager dan het sociaal tarief. Voor de grootste Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij zal dit een besparing van meer dan 400.000 euro over 27 maanden betekenen. Ook de andere deelnemende huisvestingsmaatschappijen zullen fors besparen, afhankelijk van hun verbruik.

 

Lagere elektriciteitskosten
In de gemeenschappelijke delen van sociale woongebouwen wordt het elektriciteitsverbruik bepaald door de verlichting van de traphallen, de voeding voor de liften, de veiligheidsuitrusting, de ventilatie enz.  Ook hier kon Electrabel een zeer lage prijs bieden waardoor de sociale huisvestingsmaatschappijen op jaarbasis duizenden euro’s zullen kunnen besparen, opnieuw afhankelijk van de grootte van het patrimonium van de SHM en het verbruik.  

 

Lagere huurlasten

Het gevolg van deze besparing is onder meer dat in de huurlasten die de huurders moeten betalen de energiekost voor de gemeenschappelijke delen zal dalen, afhankelijk van het verbruik en het aantal woningen dat de SHM beheert.

Deelnemende sociale huisvestingsmaatschappijen:

 1. ABC cvba (Antwerpen/Gent)
 2. Cv Dewaco-Werkerswelzijn (Aalst)
 3. cv Nieuw Sint-Truiden
 4. De Ideale Woning Antwerpen
 5. De Voorkempen (Sint-Job-in-’t Goor)
 6. Denderstreek (Aalst)
 7. Eigen haard (Herentals)
 8. Gezellige Woningen (Bornem)
 9. Goedkope Woningen (Aarschot)
 10. Hasseltse Huisvestingsmaatschappij
 11. Helpt Elkander (Waregem)
 12. Ons Dak (Maaseik)
 13. Providentia cvba (Asse)
 14. Volkshaard Gent
 15. Volkshuisvesting Willebroek
 16. WoninGent
 17. Woonhaven (Antwerpen)
 18. Woonmaatschappij Ijzer & Zee (Veurne)
 19. Woonpunt Mechelen
 20. Woonpunt Zennevallei (Halle)

Perscontact voor meer informatie:
Björn Mallants, directeur VVH: 0484 074 180 - bjorn.mallants@vvh.bewww.vvh.be

________________________________________________________

Over VVH (de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen)

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) overkoepelt de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen in de huursector. (Deze autonome vennootschappen bieden kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen aan voor een sociale doelgroep.

De vereniging heeft drie kerntaken:

a)      VVH is een ledenvereniging. Zij ondersteunt haar leden met informatie, studiedagen en vorming. Ze verzamelt goodpractises, bereidt modeldocumenten voor en geeft haar leden advies in diverse domeinen. VVH vertrekt vanuit overleg tussen haar leden als basis voor visieopbouw.

b)      VVH is een belangenvereniging: Zij werkt beleidsvoorbereidend en remediërend om zo in de praktijk werkbare reglementering en procedures te bekomen. VVH is erkend als werkgeversorganisatie in het kader van Paritair Comité 339.

c)      VVH voert een coherente en duidelijke communicatie over haar werking naar haar leden, andere actoren in de sector en derden.