sp.a raadslid Bruno Matthys toonde zich in de gemeenteraad heel tevreden met de voorliggende samenwerkingsovereenkomst voor het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ aan de Dampoort en in St Amandsberg.

Hij feliciteerde schepen Sven Taeldeman en stelde verder: “De wijken Dampoort en Sint-Amandsberg hebben al een heel participatietraject achter de rug: de bewoners werden bevraagd en diverse organisaties konden hun zegje doen. Ook de stadsdiensten gaven hun wensen en bezorgdheden mee. Maar ondertussen zat men ook op het terrein niet stil: er is de Pastory, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en fijne activiteiten zoals concerten organiseren. Er is nog tot eind deze week de tijdelijke invulling van het Heilig Hartplein, een proefopstelling die door bewoners en omwonenden zal geëvalueerd worden. Zoals bekend kocht Sogent de wasserij in de Toekomststraat aan. Wat er op deze plekken vandaag gebeurt, dat is Echt Gents! Het is echt wijs om er rond te lopen. Dit is onze stad zoals we haar graag zien: met een mix van mensen van verschillende afkomsten en generaties die samen komen. Op het Heilig Hartplein komen kinderen spelen, ouderen spelen petanque. Er wordt gekeuveld op de bankjes, er is de Boerenmarkt en in de Container kan je de plannen voor de wijk bekijken. In de voormalige Wasserij wordt er geskatet en grafitti gespoten (legaal!).  De buren worden er samengebracht en denken na over een tijdelijke én een definitieve invulling van hùn toekomst. Ik ben erg  opgetogen over de dynamiek die deze twee plekken nu al teweeg brengen en wil de mensen die hier mee hun schouders onder zetten danken: de ambtenaren, projectleiders van Sogent, bevoegd schepen Taeldeman en het voltallige college. Maar wie ik in de eerste plaats wil bedanken én feliciteren, dat zijn de buurtbewoners en de buurtorganisaties zelf, die zich elke dag weer met hart en ziel inzetten voor hun wijk. Het zijn zij die aan de basis liggen van het succes van dit project en in naam van de sp.a-fractie wens ik hen daarvoor een dikke proficiat!”