Doorheen de jaren, door economische en politieke oorzaken heeft de bevolking in België een iets diversere samenstelling gekregen. Onze ‘Belgische samenleving’ kreeg hierdoor een ander gezicht (een iets donkerdere teint misschien ;-) ) en het ‘samenleven’ een andere dimensie.

 Jammer genoeg is dit niet altijd zo evident en loopt dit niet altijd van een leien dakje. Wat voor sommigen een verrijking betekent, wordt door anderen als een bedreiging bekeken, vooral gevoed door angst van het onbekende.
Wat er zich momenteel in de wereld afspeelt, de terreur waarmee we  geconfronteerd worden, maakt het er allemaal niet gemakkelijker op, terwijl elk weldenkend mens, van welke origine of religie dan ook, het er eensgezind over eens is dat terreur en geweld moet aangepakt en veroordeeld worden.
Langs de andere kant zien we hierdoor ook vele Belgen die zich de voorbije maanden solidair hebben getoond en onbaatzuchtig hulp zijn gaan bieden aan de vele vluchtelingen die hier toestroomden. Het illustreert dat de solidariteit in onze samenleving wel degelijk bestaat en dat er een draagvlak is onder de vele Vlamingen, Belgen om een reëel gelijkekansenbeleid door te kunnen voeren.

We merken ook dat wanneer het ‘onbekende’ bekender wordt, het ook niet meer zo bedreigend wordt ervaren. Media, politiek en wijzelf kunnen daar ons steentje toe bijdragen. Mensen van verschillende afkomst hebben dagelijks goede, prettige contacten met elkaar op verschillende plaatsen: als buren, op straat, op het werk, in de winkel, aan de schoolpoort, in cafés, verenigingen, op allerlei evenementen etc. 
Als we meer kunnen kijken vanuit wat we wel gemeenschappelijk hebben, zullen we ons meer verbonden kunnen voelen, wat alleen maar bevorderlijk is voor de samenhang in onze samenleving.

Waar kunnen we beter beginnen als bij de basis, bij onszelf, in onze gemeente: iedereen gelijke kansen geven, evenwaardig en op een gelijkwaardige manier te laten participeren aan het maatschappelijke leven. In talenten te investeren door ze te erkennen, competenties  versterken door  de gelegenheid daartoe te bieden

Door opportuniteiten te garanderen voor iedereen kunnen we een divers en inclusief beleid bevorderen wat moet bijdragen tot een ‘rijkere’ samenleving.