‘Samenwerking in de eerstelijnszone’ is een project dat opgestart is in kader van de projectoproep eerstelijnszone van de Vlaamse overheid met zicht op samenwerking tussen verschillende gemeenten binnen de eerstelijnszorg.

Het zorglandschap, en dus ook de eerstelijnszorg is in beweging. Vele organisaties die hierin actief zijn, proberen zich op de juiste manier te positioneren om een geschikt antwoord te bieden op de vele en vaak zeer diverse zorgvragen. Vaak vereist een evenwichtig zorgaanbod dat de gemeente of stad zich als partner in een groter geheel positioneert. 

"Samenwerking is cruciaal binnen de zorgsector en zeker binnen de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is, zoals het woord het zegt, de eerste schakel die mensen opzoeken wanneer ze met vragen zitten. Samenwerking zorgt niet alleen voor communicatie tussen verschillende diensten, organisaties en gemeenten, maar ook voor de juiste doorverwijzing,” zegt OCMW-voorzitter Willy Goos.

Aangezien vanuit Diest reeds een project breed geïntegreerd onthaal loopt in samenwerking met het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en rekening houden met de positieve betrokkenheid van de directies van AZ Diest en Sint-Annendeal, is het logisch dat Diest mee instapt in dit verhaal. De verdere uitbouw van de eerstelijnszone is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van het AZ en sluit aan bij wat de overheid van plan is met de ziekenhuisnetwerken. De rol van het lokaal bestuur in zorg en welzijn en de samenwerking binnen de regio lijkt ook bevestigd te worden in het huidige ontwerp van decreet lokaal sociaal beleid.