Het stadsbestuur van Mechelen wil de bibliotheek uitbouwen tot een echte ontmoetingsplaats voor cultuurgebruikers. De stad zal hierbij voor de ontwikkeling van een totaalconcept samenwerken met de studenten en docenten van het departement ‘Interieur en design’ van de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Vooraleer kan begonnen worden met de herinrichting van de bibliotheek moet er een visie en totaalconcept ontwikkeld worden. Liever dan in de beginfase beroep te doen op een professionele interieurarchitect, gaat de voorkeur van het stadsbestuur uit naar een samenwerking met de studenten van de KHM. Een samenwerking die een waaier aan originele, gedurfde en vernieuwende voorstellen kan opleveren voor de stad en bovendien een mooi ervaringsproject is voor de studenten.
 
“De aanwezigheid van hogeschoolonderwijs in onze stad is belangrijk. We willen daarom Mechelen beter profileren als studentenstad en een permanente samenwerking tot stand brengen met de KHM. Met dit initiatief betrekken we bovendien de hogeschool en de studenten meer bij het sociale en culturele leven in Mechelen”, stelt onderwijsschepen Caroline Gennez.
 
Het stadsbestuur keurde vorige week een dienstverleningsovereenkomst goed met de KHM voor de uitvoering van deze samenwerking. De afsluiting van dit contract biedt de garantie dat de opdracht op zorgvuldige basis en onder het deskundig toezicht van de betrokken docenten wordt uitgevoerd.
 
“We willen de bibliotheek opengooien via een praat-, lees- en literatuurcafé waar iedereen de krant kan komen lezen, internet raadplegen of gewoon een babbeltje slaan. De bibliotheek moet een echte ontmoetingsplaats worden waar iedereen welkom is. Deze samenwerking tussen onderwijs en cultuur is alvast een belangrijke eerste aanzet”, besluit schepen voor Cultuur Frank Nobels.