Samen met lokale partner, coöperatieve El Recuerdo, bouwt de provincie Antwerpen via een breed aanbod van projecten in de gezondheidszorg, onderwijs, ondernemer-schap en gemeenschapsvorming voor de allerarmsten aan een positief verhaal. De provincie Antwerpen ondersteunt sinds 1997 de coöperatieve El Recuerdo in Guatemala, verlengt de samenwerking nu met 10 jaar en trekt er ongeveer 250.000 euro per jaar voor uit.

El Recuerdo gewaardeerde partner in kwetsbare regio

De provinciale regioprojecten zijn de belangrijkste ontwikkelingsprojecten binnenhet mondiaal beleid van de provincie Antwerpen. Via deze projecten maakt het bestuur een engagement van internationale solidariteit concreet waar. 

Gedeputeerde van Mondiaal Beleid, Rik Röttger licht de beslissing om de coöperatieve El Recuerdo in Guatemala te ondersteunen toe: “Deze samenwerking gaat verder dan louter financieel partnerschap. Guatemala is een heel kwetsbare democratie in de greep van corruptie en criminaliteit, waarbij de rechtstaat niet in staat is om de vele mensenrechtenschendingen aan te pakken. Guatemala is bovendien helaas één van de weinige Centraal-Amerikaanse landen waar armoedecijfers in stijgende lijn zijn. In dergelijke woelige sociale en economische context wordt het belang van sterke en competente lokale besturen groter en groter. El Recuerdo is met zijn breed aanbod van sociale projecten en zijn beleidsondersteunende projecten dan ook een zeer gewaardeerde partner voor de ontwikkelingsagenda van deze besturen in de Suroriente-regio.”

Baanbrekend werk in de regio

Er zijn goede redenen om de samenwerking te verlengen, want de organisatie vervult een belangrijke rol in de regio. Zo is het uitgewerkte educatieaanbod ter bescherming van de culturele identiteit van de Xinka- en Mayabevolking zeker één van de verdiensten van de vorige programmacyclus. Taal en cultuur zijn uniek in de regio en vormen een katalysator voor de ontwikkeling van economische activiteiten zoals lokaal toerisme en traditionele muziek en cultuurbeleving. Ook heeft de coöperatieve in de afgelopen jaren geïnvesteerd in deeltijds tweedekansonderwijs en een verplegingsschool. Met meer dan 600 studenten is de coöperatieve uitgegroeid tot een grote onderwijsaanbieder in de regio. Naast de eigen onderwijscentra is de coöperatieve gekend voor zijn kwalitatief vormingsaanbod aan scholen en leerkrachten, het gaat over tal van bijscholingen, vormingsprogramma’s en handboeken op vlak van milieu educatie, burgerschap, seksuele voorlichting, culturele vorming, verpleegkunde en ICT.Als derde zet de coöperatieve in op samenwerkingen met lokale en departementale overheden ter versterking van hun beleidsvoering en dienstverlening. De coöperatieve werkt ook samen met universiteiten en gespecialiseerde vormingsinstellingen. De cursus voor milieuconsulenten in samenwerking met USAC (Nationale Universiteit) en de vorming van gemeentepersoneel in samenwerking met het gemeentelijk vormingsinstituut (EIGM) zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Als ledenorganisatie werkte de coöperatieve tal van dienstverlengingen uit om leden te versterken en kansen te geven om hun levensomstandigheden te verbeteren. Naast scholing hebben de verschillende kredietlijnen voor ondernemerschap en landbouw bijgedragen aan de verbetering van de levenskwaliteit en sociale en economische mogelijkheden van de meer dan 4000 actieve leden. Ten slotte heeft de coöperatie een netwerk van gemeentelijke vrouwenassociaties opgezet waarvan de leden werken aan belangenbehartiging, lokale bestuursparticipatie en economische ontplooiing van de vrouw. Samen met gemeentelijke verkooppunten voor generische medicijnen zijn deze associaties belangrijke tentakels van de coöperatieve om bewegingswerk te realiseren in de regio.